ICOS Český Krumlov
O NÁS
KONTAKTY ICOS
PROJEKTY ICOS
POMÁHÁTE S NÁMI
PARTNEŘI ICOS
VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ
Ostatní

Podpora rodin a dětí v ohrožení

Podpora registrované sociální služby "Podpora rodin a dětí v ohrožení" prostřednictvím Jihočeského kraje v rámci IP projektu na zajištění Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v ORP Český Krumlov a Kaplice.

Identifikace projektu:

Název projektu: Podpora rodin a dětí v ohrožení - Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
Podpořeno: smlouva uzavřena s Jihočeským Krajem v rámci realizace individuálního projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“, financováno prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost (OPZ).
Registrační číslo smlouvy: SDO/OSOV/260/19
Rozpočet: 2.156.560,- Kč
Doba realizace: I. 2020 až VI. 2022
Role ICOS: příjemce a realizátor služby/projektu
Koordinátor/garant projektu: Ingrid Jílková, Tomáš Zunt

Stručný popis projektu/služby:

Posláním sociální služby PODPORA RODIN A DĚTÍ V OHROŽENÍ je poskytovat podporu a pomoc rodinám s nezaopatřenými dětmi v ORP Český Krumlov a ORP Kaplice. Jedná se o rodiny, které nejsou schopny samy bez pomoci zvládat náročné a nepříznivé sociální situace, v jejichž důsledku hrozí ohrožení dítěte. Služba směřuje ke stabilizaci rodiny jako funkčního celku, který vytváří bezpečné zázemí pro vývoj dětí, podporuje rodiny v samostatnosti, rozvoji a posílení kompetencí ve zvládání obtížných životních situací.
S uživateli pracujeme nejčastěji v jejich přirozeném prostředí – v terénu či doma.

Komu je služba určena:

  • Rodiny s dětmi, které se nacházejí v obtížné životní situaci
  • Rodiny s dětmi, jejichž zdravý vývoj může být ohrožen nepříznivou sociální situací, kterou nedokáží rodič sami bez pomoci překonat /dluhy, exekuce, problémy s bydlením, nezaměstnanost, závislost na sociálních dávkách, péče o dítě, nemožnost dětí trávit smysluplně a aktivně volný čas ad./
  • Rodiny s dětmi ohrožené sociálním vyloučením

Popis aktivit

Základní činnosti při poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

VÝCHOVNÉ, VZDĚLÁVACÍ A AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI
1. pracovně výchovná činnost s dětmi
2. pracovně výchovná činnost s dospělými, například podpora a nácvik rodičovského chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních; přitom alespoň 70 % těchto činností je zajišťováno formou terénní služby
3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte
4. zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí
5. zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM
Například: doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět, zprostředkování informací o možnosti využití dalších, lokálně dostupných služeb a zprostředkování kontaktu s těmito zařízeními

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ ČINNOSTI
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
Například: předcházení umístění nebo pomoc při návratu dítěte z ústavní výchovy, obnova funkcí rodiny a podpora rozvoje rodičovských kompetencí, podpora v krizové situaci rodiny

POMOC PŘI UPLATŇOVÁNÍ PRÁV, OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ A PŘI OBSTARÁVÁNÍ OSOBNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

Provozní doba sociální služby:

Terénní práce:
po, út: 9.00 – 17.00, čt: 8.00 – 15.00
Ambulantní – na adrese služby (Urbinská 184, 381 Český Krumlov)
st: 8.00 – 15.00
Pozn.: Ve výjimečných případech je možné po domluvě poskytnout službu i v jiné provozní hodiny/dny.

Kontakty:

Kontakty na stránkách služby Podpora rodin a dětí v ohrožení, ZDE.

Více informací o službě Podpora rodin a dětí v ohrožení na stránkách http://podporarodin.krumlov.cz

 

Služba Podpora rodin a dětí v ohrožení je registrována jako Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

 

 

Kalendář akcí ICOSu:
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz