Další služby
PORADENSKÉ CENTRUM PRO SENIORY
VZDĚLÁVÁNÍ
PORADENSTVÍ A KONZULTACE
PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAV. POSTIŽENÍM
INFORMAČNÍ A PROPAGAČNÍ AKTIVITY

Vzdělávací akce pro odbornou veřejnost (poskytovatele soc. služeb, NNO, obce ad.)

ICOS od počátku své činnosti zajišťuje nejrůznější vzdělávací akce jak pro odbornou veřejnost, tak řadu akcí pro širší veřejnost (uživatele našich služeb - o těchto akcích více zde). V oblasti vzdělávání pro odbornou veřejnost v posledních letech převažují v naší nabídce vzdělávací akce v oblasti sociálních služeb určené zejména poskytovatelům služeb, naše vzdělávání je však zaměřeno i na oblast projektového managementu (více zde).

Od konce roku 2013 do poloviny roku 2015 jsme připravili a zajistili 33 kurzů v rámci projektu "I menší organizace se mohou kvalitně vzdělávat". Ten byl určen výhradně pro šest poskytovatelů služeb v Jihočeském regionu: ICOS Český Krumlov, o.p.s., Hospic sv. Jana N. Neumanna, Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s., KoCeRo - komunitní centrum Rovnost o.p.s., KREBUL, o.p.s. a Charita Kaplice.

Na rozdíl od minulých let nejsou tyto vzdělávací akce otevřeny pro další zájemce. Další otevřené kurzy pro odbornou veřejnost realizujeme pouze na základě domluvy individuálně dle zájmu.

Pozvánky kurzy a semináře v rámci projektu I menší organizace se mohou kvalitně vzdělávat:  


Z uskutečněných kurzů a seminářů v rámci projektu I menší organizace se mohou kvalitně vzdělávat v roce 2015:

Z uskutečněných kurzů a seminářů v rámci projektu I menší organizace se mohou kvalitně vzdělávat v roce 2014:

 

 

 

 

 

Projekt "I menší organizace se mohou kvalitně vzdělávat" je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Více se o projektu můžete dočíst zde.

 

Kalendář akcí ICOSu:
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz