Další služby
PORADENSKÉ CENTRUM PRO SENIORY
VZDĚLÁVÁNÍ
PORADENSTVÍ A KONZULTACE
PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAV. POSTIŽENÍM
INFORMAČNÍ A PROPAGAČNÍ AKTIVITY

Poradenství a konzultace v oblasti strategického a komunitního rozvoje

Jednou z činností obecně prospěšné společnosti ICOS je vedle zajišťování řady konkrétních služeb a programů i podpora systémového rozvoje regionu. Ta je nemyslitelná bez propracovaných strategických plánů rozvoje, ať už na úrovni regionu, obcí či neziskových organizací.

ICOS Český Krumlov, o.p.s. zajišťuje a nabízí své služby a pomoc se strategickým a komunitním plánování s důrazem na sociální oblast obcím, neziskovým organizacím i dalším institucím.

Co v této oblasti umíme a nabízíme?

  • Metodická podpora procesů strategického/komunitního plánování
  • Konzultace k plánovacím procesům
  • Asistenční služby v procesech plánování 
  • Facilitace procesů plánování
  • a další podpora procesů plánování (např. projektová pomoc při zavádění opatření ze strategického plánu, propagační podpora, vzdělávání)

Z našich zkušeností:

  • V období III. 2013 až VI. 2014 – podpora činnosti Agentury pro sociální začleňování při Úřadu vlády ČR v obci Větřní na Českokrumlovsku - podpora při implementaci a aktualizaci strategického plánu sociálního začleňování (tj. zejména podpora a odborné konzultace lokálnímu konzultantovi a členům lokálního partnerství při zavádění, koordinaci a propojování jednotlivých opatření aktuálního strategického plánu, podpora při vyhodnocování naplňování opatření strategického plánu, při nastavování návazných opatření a spolupráci na aktualizaci strategického plánu pro sociální začleňování v obci Větřní…
  • X.2011 až XII.2012 - asistence v lokálním partnerství pro Agenturu pro sociální začleňování při Úřadu vlády ČR v obci Větřní na Českokrumlovsku - zajištění odborných a organizačních služeb pro efektivní fungování lokálního partnerství v dané lokalitě.
  • V období 2004 až 2009 – iniciace a komplexní podpora procesu Komunitního plánování sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov. Služby ICOS zahrnovaly podporu s organizací procesu, facilitaci procesu, metodickou podporu, konzultační a asistenční podporu městu i dalším účastníkům plánovacího procesu
  • V letech 2002-03 se ICOS stal jedním z iniciátorů znovuoživení strategického plánování ve městě Český Krumlov a podílel se ve spolupráci s městem na facilitaci procesu a zapojování veřejnosti do procesu strategického plánování
  • Průběžně dle časových možností: poradenské, konzultační a vzdělávací služby pro neziskové organizaci i další zájemce v oblasti strategického plánování, přípravy a řízení projektů...

Naše ceny

Ceny za služby jsou smluvní a odvíjí se od objemu a zaměření sjednané zakázky.

ICOS Český Krumlov, o.p.s. zajišťuje tyto služby přednostně pro zájemce, jejichž činnost či záměr odpovídá našemu poslání.

Kontaktní osoba: Tomáš Zunt, ředitel ICOS Český Krumlov, o.p.s.
tel., fax: 380 712 202
mobil: 728 151 008
e-mail: zunt@latran.cz
www.icos.krumlov.cz

Informace k pomoci se získáváním prostředků na konkrétní záměry/projekt zde.

Kalendář akcí ICOSu:
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz