Další služby
PORADENSKÉ CENTRUM PRO SENIORY
VZDĚLÁVÁNÍ
PORADENSTVÍ A KONZULTACE
PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAV. POSTIŽENÍM
INFORMAČNÍ A PROPAGAČNÍ AKTIVITY

Archiv vzdělávání

V této sekci nabízíme archiv uskutečněných vzdělávacích akcí uspořádaných ICOS, vzhledem k jejich šíři se však jedná pouze o příklady. Informace o aktuálních vzdělávacích akcích pro odbornou veřejnost (neziskovky, poskytovatele sociálních služeb ad.) najdete zde, rozcestník na aktuální akce pro širší veřejnost pak je uveden zde

Příklady z již realizovaných vzdělávacích akcí

v roce 2014:

 • BAZÁLNÍ STIMULACE - ZÁKLADNÍ KURZ (24 HODIN) - akreditovaný kurz MPSV
  Dodavatel/lektor: INSTITUT Bazální stimulace® s.r.o../Ing. Jitka Richterová
  Termín a místo konání: 22.- 23. 5. 2014, Český Krumlov
  Počet účastníků/absolventů kurzu: 12 (poskytovatelé sociálních služeb)
 • ÚVOD DO SQSS A ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH (CELKEM 24 HODIN) - Akreditovaný kurz MPSV. Kurz se skládal z celkem 4 akreditovaných kurzů: 1) Úvod do standardů kvality (6h), 2) Procedurální standardy kvality sociálních služeb (6h), 3) Personální standardy sociálních služeb (6h), 4) Provozní standardy sociálních služeb (6h)
  Dodavatel/lektor: bfz, o.p.s./ PhDr. Milada Šanderová
  Termín a místo konání: 19. 5. 2014, 2 .6. 2014, 16. 6. 2014, Český Krumlov
  Počet účastníků kurzu: 12 (poskytovatelé sociálních služeb)
 • v roce 2013 uspořádal ICOS mj.: tři desítky kurzů, seminářů či přednášek pro dvě stovky účastníků v rámci svého Rodinného centra Krumlík, dalších 13 informačně-vzdělávacích akcí pro 308 účastníků v oblasti finanční gramotnosti a spotřebitelské tématiky uskutečnila Bezplatná právní poradna (8 akcí pro seniory a širší veřejnost, 3 akce pro studenty střední školy a vyšší odborné školy, 2 akce pro pacienty psychiatrické léčebny v Červeném Dvoře).
 • v roce 2012 uspořádal ICOS mj.: 4 vzdělávací akce pro poskytovatele sociálních služeb zaměřené na zvyšování kvality sociálních služeb v regionu Českokrumlovsko pro 45 účastníků z řad poskytovatelů služeb: Standard č. 14 - Nouzové a havarijní situace, Úvod do problematiky zvládání obtížných komunikačních situací, Manipulace s imobilním klientem, Úvod do problematiky time-managementu, dalších 16 informačně-vzdělávacích akcí Bezplatné právní poradny pro občany jižních Čech, zaměřených na aktuální témata z dluhové a spotřebitelské problematiky a desítky kurzů, přednášek ad. vzdělávacích akcí v rámci Rodinného centra
 • v roce 2011 uspořádal ICOS mj.: 4 vzdělávací akce v rámci projektu „Vzdělávání pracovníků sociálních služeb..." pro 55 účastníků z rad poskytovatelů služeb, 6 informačně-vzdělávacích akcí Bezplatné právní poradny pro občany regionu (celkem 40 účastníků z řad klientů a poskytovatelů sociálních služeb),  v rámci činnosti Rodinného centra pak 8 dlouhodobějších vzdělávacích kurzů (např.. akreditovaný kurz Základní znalosti Montessori pedagogiky, 6 jednorázových přednášek pro rodiče s dětmi v rámci činnosti Rodinného centra (např. přednáška na téma ADHD, na téma pohybový vývoj dítěte), atd.
 • Prevence syndromu vyhoření, 10.12.2009, tréninkový workshop ve spolupráci se Sociální agenturou, o.s., 15 účastníků -pracovníku sociálních služeb
 • Práce se stresem, 19. 10. 2009, tréninkový workshop ve spolupráci s Neziskovky.cz, 12 účastníků - pracovníku sociálních služeb
 • Asertivní komunikace, 19. 9. 2009, tréninkový workshop ve spolupráci s NEZISKOVKY.CZ, o.p.s., 11 účastníku - pracovníku sociálních služeb
 • Seminář pro úřady práce "Antidiskriminační opatření v praxi, 21.9.2007 ve spolupráci s Českým helsinským výborem
 • Standardy kvality sociálních služeb – ve spolupráci s ICN o. p. s., 2 denní intenzivní workshop proběhl ve dnech: 29. – 30.11.2006; workshopu se celkově účastnilo 9 pracovníků organizací poskytující sociální služby v regionu.
 • Efektivní komunikace - ve spolupráci s Partners Czech o.p.s., 2 denní interaktivní seminář zaměřený na rozvoj dovednosti verbální i neverbální komunikace proběhl ve dnech 20. – 21. 12. 2006; kurzu se celkově účastnilo 11 pracovníků organizací poskytující sociální služby v regionu.
 • Konference "Ochrana lidských práv v dnešní společnosti: Jaký máme přístup k dodržování lidských práv na prahu naší "evropské" existence?" ve spolupráci s Českým helsinským výborem (květen 2004). Konference byla zaměřena na dosažený pokrok i přetrvávající nedostatky ve spolupráci nevládního sektoru se státními orgány.
Kalendář akcí ICOSu:
Únor 2024
    2  3  4 
 9  10  11 
 16  17  18 
 23  24  25 
   
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz