Další služby
PORADENSKÉ CENTRUM PRO SENIORY
VZDĚLÁVÁNÍ
PORADENSTVÍ A KONZULTACE
PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAV. POSTIŽENÍM
INFORMAČNÍ A PROPAGAČNÍ AKTIVITY

Informační a propagační aktivity ICOS

Od počátku své činnosti se ICOS zaměřoval i na nejrůznější informační a propagační aktivity s cílem podporovat a zviditelňovat aktivity neziskového sektoru v regionu s důrazem na ty oblasti, které souvisejí s naší činností a posláním. Tato činnost se postupně stala pouze doplňkovou ke stěžejním činnostem ICOS, kterými jsou zejména podpora systémového rozvoje a poskytování služeb v sociální oblasti, nicméně ve spolupráci s partnery se těmto aktivitám věnujeme i nadále, byť v omezenějším rozsahu. Vedle vydávání publikací, brožur ad. materiálů pro odbornou i laickou veřejnost, ICOS několikrát do roka vydává regionální periodikum zaměřené na informace o neziskovém sektoru či pořádá nejrůznější vzdělávací a informačně vzdělávací akce.

Z pravidelně realizovaných informačních a propagačních aktivit:

  • Vydávání periodika Zpravodaj.krumlov.cz (více zde)
  • Vydávání brožur a publikací pro laickou i odbornou veřejnost (přehled vydaných brožur a publikací najdete zde)

Vedle uvedených dlouhodobě realizovaných aktivit vydáváme dále pravidelně řadu tematických letáků, tiskových zpráv a dalších informačních materiálů (ty aktuální jsou k dispozici i na webu u konkrétních služeb či aktivit, s nimiž souvisejí), realizujeme řadu nejrůznějších propagačních a informačních akcí, včetně například informačně vzdělávacích akcí zaměřených na aktuální témata související s naší činností pro širokou veřejnost. 

 

 

Kalendář akcí ICOSu:
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz