Podpora rodina a dětí v ohrožení

 

Cíl služby:

poskytovat podporu a odbornou pomoc rodinám, efektivně řešit náročné či problémové životní situace tak, aby mohla rodina plnit své základní funkce a nebyl tak ohrožen vývoj dětí.

Služba nabízí široké spektrum činností, které tvoří ucelený komplex:


 

Principy služby:

  • NEZÁVISLOST
  • PODPORA A RESPEKT KLIENTA JAKO ČLOVĚKA
  • PROFESIONALITA

 

Komu jsou služby určeny:

Rodiny s dětmi, které se ocitají v ohrožení v regionu Českokrumlovska a Kaplicka, jedná se především o rodiny s dětmi, které se nacházejí v obtížné životní situaci (vztahové problémy, rozvodová problematika, neplnění základních funkcí rodiny,…), rodiny s dětmi, jejichž zdravý vývoj může být ohrožen nepříznivou sociální situací, kterou nedokáží rodiče sami bez pomoci překonat (dluhy, exekuce, problémy s bydlením, nezaměstnanost, …ad.), rodiny, kde reálně hrozí odebrání dětí s rodiny, rodiny, kde již došlo k odebrání dětí a kde služba pomáhá změnit rodinné prostředí tak, aby se děti mohly do rodiny navrátit.  Terénní práce s rodinou probíhá buď na základě doporučení oddělení sociálně-právních ochrany dětí (OSPOD) nebo se na službu můžou obrátit rodiny přímo či na doporučení jiné organizace.

 

 

Kontakty na službu "Podpora rodin a dětí v ohrožení"

 

Část služby funguje od září 2016 jako registrovaná sociální služba "Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi" dle zákona o soc. službách č. 108/2006 Sb. Více o registrované sociální službě zde

Podpora rodin a dětí v ohrožení je jednou z našich mladších služeb, pilotně zaváděných a ověřovaných od roku 2014. Zavádění služby v minulých letech zahrnovalo také nastavení spolupráce s oddělením sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), kdy část klientů přichází právě na doporučení OSPOD, část klientů (rodin) však přichází sama s potřebou řešit svou situaci. Finančně službu podpořili či podporují město Český Krumlov, MPSV ČR, Nadace Agrofert a Jihočeský kraj, v letech 2015 a 2016 byl také rozvoj služby podpořen v rámci grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Od září roku 2016 je část komplexních služeb na podporu rodin poskytována a registrována jako Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi dle zák. č.108/2006 Sb., o sociálních službách.  
Od roku 2017 je služba Podpora rodin a dětí v ohrožení podpořena z Evropského sociálního fondu a její služby jsou zajišťovány (není-li uvedeno jinak) bezplatně. Informace o našich službách najdete na těchto stránkách, základní informace o projektech a jejich financování pak zde.


 

 
Kalendář akcí ICOSu:
Leden 2021
     1  2  3 
 4  5  6  7  8  9  10 
 11  12  13  14  15  16  17 
 18  19  20  21  22  23  24 
 25  26  27  28  29  30  31 
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz