Daňové zvýhodnění našich dárců

 

Naši dárci si mohou uplatnit daňové zvýhodnění. Není-li výslovně uvedeno na přání dárce jinak, jsou dary využívány výhradně k obecně prospěšným činnostem. Dárce tak může použít hodnotu daru jako odpočitatelnou položku snižující základ daně z příjmu podle zákona 586/1992 Sb., o dani z příjmu.

UPOZORNĚNÍ: Za rok 2020 i 2021 si mohou soukromí dárci uplatnit ještě výhodnější daňový odpis

Asociace veřejně prospěšných organizací (jejímž je ICOS členem) se podílela na novele zákona o dani z příjmu, která má alespoň dočasně zlepšit podmínky pro darování. Novela umožňuje za rok 2020 a 2021 soukromým dárcům snížit daňový základ až do výše 30 % daňového základu. Pokud tedy dárci darují či darovali v roce 2020 a 2021, budou si moci v daňovém přiznání daňový základ snížit o zvýšenou částku.
Tento benefit však má však platit pouze pro rok 2020 a 2021. Legislativní tisk je zveřejněn například na stránkách Poslanecké sněmovny zde.

Po roce 2021 bude zřejmě platit původní znění. Viz dále.

Výše uvedené zvýhodnění platí i pro rok 2022. A nově i pro rok 2023.

Podmínky pro fyzické osoby (dle § 15 ods. 5 zákona o dani z příjmu)

Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu daru, pokud úhrnná hodnota daru ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1000,- Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15% ze základu daně.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, kteří podávají vlastní daňové přiznání uplatní odpočet jako OSVČ - tedy ve svém daňovém přiznání.

Zaměstnanci, kterým daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně  souhrnně za kalendářní rok,  nejpozději do 15.2. následujícího roku. Snížení daňového základu se pak projeví v  rámci daňového vyrovnání v březnové výplatě.

Podmínky pro právnické osoby (dle §20 zákona o dani z příjmu)

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000,- Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10% z jichž sníženého základu daně: Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2000,-Kč. zákon o dani z příjmu      

 

Potvrzení o daru a jeho výši pro uplatnění daňové slevy

Potvrzení o daru k uplatnění daňové slevy od nás obdrží každý dárce, který poskytne dar prostřednictvím platebního portálu (stačí zaškrtnout políčko "chci obdržet potvrzení o daru"), má uzavřenu darovací smlouvu, nebo si potvrzení o daru vyžádá (např. při vkladu hotovosti na pokladnu ICOS, daru do charitativního Bazárku apod.).  

 

Děkujeme, že pomáháte s námi!

 

 

Kalendář akcí ICOSu:
Červen 2024
      1  2 
 3  4  5  6  7  8  9 
 10  11  12  13  14  15  16 
 17  18  19  20  21  22  23 
 24  25  26  27  28  29  30 
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz