DOTAZNÍK KVALITY SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE
Dotazník kvality slouží k průběžnému sběru dat jako zpětné vazby o poskytované službě osobní asistence. Dotazník je možné podat i anonymně. Informace jsou zpracovány výhradně jako příležitost pro zkvalitnění služby. ZA VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU DĚKUJEME! ICOS Český Krumlov, o. p. s.
Jak jste se o službě osobní asistence dozvěděl/a?:


Obdržel/a jste při prvním kontaktu všechny potřebné informace?:
např. co služba nabízí, jaká je cena, jaké jsou podmínky, ad.
V čem pro vás vidíte největší přínos služby osobní asistence ?:*)Vyberte tu možnost, která nejvíce odpovídá Vašemu názoru.
Zde můžete doplnit v čem dalším vidíte přínos služby:
Jak hodnotíte spolupráci a komunikaci s asistentem?:*)
Vyberte z nabízených možností.
Víte o tom, že máte možnost požádat o změnu osobního asistenta?:

Jak hodnotíte spolupráci s vedoucí služby a její přístup k Vám?:*)
Vyberte z nabízených možností
Do jaké míry máte možnost rozhodovat o tom, jak bude asistence probíhat?:Považujete službu za spolehlivou?:*)
Vyberte z nabízených možností. Pokud uvedete odpověď ne nebo spíše ne, budeme rádi, pokud nám níže sdělíte svou zkušenost blíže
Výše ceny za osobní asistenci je pro Vás::
Vyberte z nabízených možností
Víte, že máte možnost si na průběh služby stěžovat?:

Jak byste celkově ohodnotil/a službu os. asistence?:*)

Vyberte z nabízených možností
Doporučil/a byste tuto službu rodině či přátelům?:
Vyberte z nabízených možností
Vaše hodnocení, náměty, připomínky, ad.:
DĚKUJEME ZA VYPLĚNÍ DOTAZNÍKU
Nový dotazník


*)  takto označená data jsou povinná
*)  takto označená data musí být vyplněna striktně správně (čísla bez mezer, atp...)
Kalendář akcí ICOSu:
Říjen 2019
  4  5  6 
 12  13 
 18  19  20 
 25  26  27 
   
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz